89m Trang Quan An Đồng. Đường thông oto đỗ cửa. Giá 20tr/1m có thỏa thuận. Sdt 0944179526

89m Trang Quan An Đồng. Đường thông oto đỗ cửa. Giá 20tr/1m có thỏa thuận. Sdt 0944179526

Giá: . Giá 20tr/1m có thỏa thuận. Diện tích: 89 m2
Địa chỉ tài sản: -

Thông tin BDS

1 Mã bất động sản: 7219
2 Khu vực:
3 Loại bất động sản:
3 Ngày đăng tin: 21-10-2023

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY