DỰ ÁN KHU DU LỊCH CÁI GIÁ – CÁT BÀ (CÁT BÀ AMATINA)

Tên dự án: Dự án Khu du lịch Cái Giá – Cát Bà (Cát Bà Amatina)
Chủ đầu tư: Công ty CP VINACONEX ITC (TCT VINACONEX chiếm cổ phần chi phối)
Tổng diện tích: 172,37 ha
Quy mô dự án: Tổng mức đầu tư: 10.941,88 tỷ đồng Tổng diện tích Dự án: 172,38 ha

Cơ cấu sử dụng đất:

+ Đất ở: 35,1 ha

+ Đất công cộng và thương mại – dịch vụ: 53,31 ha

+ Đất cây xanh – TDTT: 14,85 ha

+ Đất giao thông hạ tầng kỹ thuật: 36,54 ha

+ Đất khác: 36,26 ha

Tiến độ thực hiện dự án:

+ Hoàn thành giai đoạn I trong năm 2023

+ Hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025 Mục tiêu và quy mô dự án: Xây dựng Khu đô thị du lịch hiện đại, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, du lịch của Thành phố Hải Phòng, thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước.