Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 9/10/2023 chấp thuận chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên”.

1. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên.

3. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan đồng bộ; góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở với đầy đủ tiện ích, đáp ứng yêu cầu cuộc sống hiện đại, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nói riêng và thành phố nói chung; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế, xã hội huyện Thủy Nguyên để nhanh chóng trở thành thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng.

4. Quy mô dự án:

4.1. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 260.718,99m².

4.2. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:

Nhà ở thương mại để bán (nhà ở thấp tầng), nhà ở xã hội để bán và cho thuê (nhà ở chung cư); trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; trạm y tế; trung tâm văn hóa thể thao; khu kinh doanh thương mại dịch vụ; bãi đỗ xe, cây xanh, mặt nước công cộng; các công trình hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông đồng bộ.

4.3. Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến:

Đầu tư xây dựng các công trình đồng bộ theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu đô thị mới Hoàng Huy Green River và khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên được Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 5906/QĐ-UBND ngày 14/7/2023, cụ thể:

. San lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên cả khu đất; xây dựng khu kỹ thuật, diện tích sử dụng đất khoảng 1.069,46m²; trồng cây xanh, tạo mặt nước cảnh quan, diện tích sử dụng đất khoảng 36.432,18m²; xây dựng đường giao thông nội bộ, diện tích sử dụng đất khoảng 127.307,78m²; xây dựng 02 bãi đỗ xe công cộng, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 6.403,06m².

. Xây dựng 681 căn nhà ở thương mại (xây dựng phần thô và hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài), bao gồm:

+ 666 căn nhà ở liền kề, diện tích sử dụng đất mỗi căn khoảng từ 77m² đến 182,5m²; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 57.832,5m²; mật độ xây dựng từ 73,5% đến 100%; tầng cao tối đa 05 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 269.202,7m².

+ 15 căn nhà ở liền kề có sân vườn, diện tích sử dụng đất mỗi căn khoảng từ 180m² đến 198m²; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 2.866m²; mật độ xây dựng từ 65% đến 72%; tầng cao tối đa 05 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 10.328,19m².

. Xây dựng 04 tòa nhà chung cư cao 04 tầng (nhà ở xã hội), gồm 252 căn; diện tích sử dụng đất khoảng 15.235,76m²; mật độ xây dựng tối đa 60%; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 36.565,82m².

. Xây dựng các trường học, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 8.142m², bao gồm:

+ Trường mầm non (khoảng 187 học sinh), diện tích sử dụng đất khoảng 2.500m², mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao tối đa 05 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 5.000m².

+ Trường tiểu học (khoảng 243 học sinh), diện tích sử dụng đất khoảng 3.000m², mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao tối đa 05 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.000m².

+ Trường trung học cơ sở (khoảng 205 học sinh), diện tích sử dụng đất khoảng 2.642m², mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao tối đa 05 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 5.284m².

. Xây dựng trạm y tế, diện tích sử dụng đất khoảng 526,75m²; mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao tối đa 05 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.053,5m².

. Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao; diện tích sử dụng đất khoảng 2.537,9m²; mật độ xây dựng tối đa 60%; tầng cao tối đa 02 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 3.045,48m².

. Xây dựng khu kinh doanh thương mại, dịch vụ; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 2.365,60m²; mật độ xây dựng tối đa 80%; tầng cao tối đa 09 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 17.032,32m².

4.4. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án:

. Nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình theo quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến, chi tiết theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt và các thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

. Sau khi nhà đầu tư hoàn thành trồng cây xanh, tạo mặt nước cảnh quan, xây dựng hoàn thiện các hạng mục: Khu kỹ thuật, đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe công cộng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên khu đất thực hiện Dự án, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực xung quanh theo quy định; được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao đất và toàn bộ các hạng mục này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sử dụng chung, quản lý, vận hành theo quy định (trừ hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống điện hạ thế).

5. Vốn đầu tư của dự án2.844,720 tỷ đồng (Hai nghìn, tám trăm bốn mươi bốn tỷ, bẩy trăm hai mươi triệu đồng). Phương án huy động vốn: Nguồn vốn của nhà đầu tư.

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất có diện tích khoảng 260.718,99m², thuộc xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên; phạm vi ranh giới xác định theo diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất (S2) tại Trích lục địa chính tỷ lệ 1:2000 số 188/2023-TL ngày 31/7/2023 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên-Dữ liệu, Thông tin Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

. Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ xây dựng các công trình thuộc Dự án.

. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: 06 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Dự án không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

10. Các điều kiện khác để thực hiện dự án:

. Nhà đầu tư phải có đủ năng lực tài chính, năng lực và kinh nghiệm về kỹ thuật; phải thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu giá, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

. Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đồng thời với triển khai đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khi triển khai thực hiện Dự án.

thanhphohaiphong.gov.vn