Hải Phòng bổ sung thêm 2 cụm công nghiệp gần 120ha vào quy hoạch

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường vừa ký quyết định phê duyệt bổ sung 2 Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện An Dương vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Hải Phòng bổ sung thêm 2 cụm công nghiệp gần 120ha vào quy hoạch

Ảnh minh hoạ

2 Cụm công nghiệp đó là: Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ tại xã Hồng Phong và xã An Hòa, huyện An Dương, có diện tích khoảng 58,8ha; Cụm công nghiệp Lê Thiện – Đại Bản tại xã Lê Thiện và xã Đại Bản, huyện An Dương. Diện tích khoảng 59,33ha.

Với tính chất cụm công nghiệp là công nghiệp cao, công nghiệp cơ khí, thiết bị điện, điện tử – tin học; công nghiệp hỗ trợ (phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp cơ khí, thiết bị điện, điện tử – tin học cơ khí, điện tử – tin học).

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện An Dương, các cơ quan liên quan thực hiện lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, thành lập CCN, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư vào CCN theo quy định tại Nghị định số 68/2017/; Nghị định số 66/2020 của Chính phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Khiêm Phạm/cafeland.vn